Zanesená kouřová komora FireProtect

FireProtect/FireProtect plus detekuje kouř na základě optických senzorů, které jsou umístěny v kouřové komoře zařízení.
Detektory automaticky kontrolují stav senzorů a v případě poruchy či zanesení senzorů prachem se automaticky, co 90 sekund, rozezní siréna a přijde Vám na telefon notifikace do BEDO Ajax aplikace.

Jak vyčistit prachovou komoru

Pokud vám detektor sirénou a notifikacemi hlásí znečištění prachem v kouřové komoře, můžete si ji velice jednoduše vyčistit sami.

Před čištěním zkontrolujte firmware verzi vaše detektoru v BEDO Ajax aplikaci. V aplikaci vyberte zařízení FireProtect/FireProtect plus a po rozkliknutí najdete firmware verzi Vašeho přístroje, kterou si někde zapište.

Postup čištění:

1. Odstraňte z detektoru zadní kryt SmartBacket, tím že jej pootočíte proti směru hodinových ručiček. Snažte se přitom vyhnout zmáčknutí AJAX loga, jelikož tím spustíte test kouřové komory a rozezníte sirénu.

2. Vypněte detektor podržením zapínajícího tlačítka po dobu 3 sekund. Pokud se detektor vypnul, LED logo na přední straně párkrát blikne červeně.

3. Položte detektor přední stranou na párkrát složený ručník abyste zabránili poškrábání. A následně odšroubujte 4 šroubky použitím PH0 šroubováku.

4. Odstraňte kryt detektoru (panel s AJAX logem). Doporučujeme použít plastovou kartu, kovové materiály by mohly poškodit tělo.

Při sundávání krytu, se vyhýbejte kontaktu s kovovými částmi, mohli byste zařízení poškodit.

Neodstraňujte kovové mřížky detektoru.

5. Opatrně odstraňte plastový kryt, který zakrývá základní desku.

  • Vyjměte kruhovou, kouřovou komoru umístěnou uprostřed zařízení stlačením dvou ze tří zobáčku na jejím okraji. ( Za krokem 7 se nachází foto s označenou kouřovou komorou.)
  • Omyjte a osušte samotnou kouřovou komoru. Prach ze základní desky detektoru očistěte pomocí jemného kartáčku či vatových tyčinek.

Při odstraňování prachu nepoužívejte nic, co obsahuje alkohol, aceton, benzín, a ani nic dalšího obsahujícího rozpouštědla.

6. Pokud je Váš firmware verze 3.50 nebo novější, pokračujte dál na krok 8. Pokud ne, pokračujte krokem 7.

7. Pokud máte firmware starší než 3.50 musíte resetovat prašný indikátor, jinak budete stále dostávat notifikace o problému. Zapněte zařízení podržením zapínajícího tlačítka po dobu 3 sekund a následně zmáčkněte restartovací tlačítko na desce přístroje. Dávejte pozor, na zablokování optických elementů, jelikož by to mohli spustit alarm. Po zmáčknutí tlačítka uslyšíte krátký signál. Vypněte detektor.


8. Nainstalujte zpět umytou a usušenou kouřovou komoru, zda je správně na svém místě, poznáte podle toho, že drží na 3 západkách.

9. Nainstalujte zpět plastový panel, zakrývající desku detektoru.

10. Vraťte zpět zapínací tlačítko zarovnáním s plastovým panelem.

11. Nasaďte víko detektoru, které se zarovná s plastovým okrajem.

12. Otočte detektor na druhou stranu, a přitom jej držte za obě strany. Utáhněte 4 šroubky a zapněte detektor.

A máte hotovo, v případě nezdaru či jakýchkoliv problémů kontaktujte podporu.